תוכנית "מנהיג אנשים" למנהלים שאינם מנהלי משאבי אנוש

המנהלים המצליחים הם אלו אשר יודעים לנהל את עובדיהם, ניהול אנושי נכון המביא להצלחה עסקית וניהולית. במיוחד כיום, לאור אי הבהירות השוררת בכלכלה העולמית, על המנהלים לפתח את כישורי הניהול האנושי שלהם בכדי לחזק את התמודדותם העסקית בסביבה לא ברורה. בכדי לענות על צורך זה נפתחה תוכנית המיועדת למנהלים (שאינם מנהלי משאבי אנוש) המנהלים אנשים.

תוכנית שמה דגש מיוחד על: ניהול עובדי ליבה, זיהוי כשרונות, זיהוי וניהול משברים, שימוש באינטליגנציה רגשית בניהול השוטף, ניהול השונות הבין אישית של עובדים, הכרת עוגני מוטיבציה של עובדים, עבודה שיתופית באמצעות רשתות חברתיות, ניהול תהליך הערכת ביצועים ומתן משוב, ביצוע תהליכי פיטורין בצורה אנושית,  ניהול אנשים במצבי לחץ ושחיקה, פיתוח חדשנות, פיתוח עובדים ואימונם.     

התוכנית היא בהיקף של 50 שעות ומקנה תעודת "מנהל מומחה בניהול אנשים"

Website Builder