תוכניות חדשות לניהול אנשים בהייטק  HRACADEMY HITECH

לאור הצרכים הייחודיים של תעשיית ההייטק בשילוב אי הבהירות השוררת בכלכלה העולמית נפתחו שתי תוכנית ייעודית המיועדת לאנשי משאבי אנוש בעלי תפקידי מפתח בתעשיית ההייטק. 

התוכניות שמות דגש על: ניהול טלנטים, מודלי תמרוץ ותגמול חדשניים המותאמים לתקופות אי וודאות, ניהול גלובלי ובין תרבותי, בניית מדדי הצלחה עסקיים, ניהול עוגני מוטיבציה ייחודיים, אפיון זהות ארגונית, בניית חדשנות אישית וארגונית, ניהול משברים, עבודה שיתופית באמצעות רשתות חברתיות, ניהול דורות במקום העבודה, הכנה וניהול תהלכי מיזוג ורכישה, ניהול אנשים במצבי לחץ ושחיקה, בניית אסטרטגיית משאבי אנוש, ניהול תרבותי, ניהול כישורי ליבה ארגוניים. 

תוכנית בסיס בהיקף של 72 שעות - מקנה תעודת "מומחה בניהול אנשים בהייטק"  
תוכנית מתקדמת בהיקף של 144 שעות  - מקנה תעודת "מומחה בכיר בניהול אנשים בהייטק"  Website Builder