התוכנית לפיתוח מובילות אישית ומקצועית למנהלים נבנתה משלושת יסודות הליבה בבסיס ההצלחה האישית והמקצועית של המנהל המודרני:  

"פיתוח צמיחה והצלחה אישית" - יסוד זה הוא חווייתי ונועד לחזק את הגדילה האישית של המנהל באמצעות התנסות בטכניקות ניהול אישי, חברתי ומקצועי. יסוד זה מהווה את חלק הראשון של התוכנית, בהיקף של 68 שעות. הוא פתוח לכל המנהלים (בכל התחומים ובכל הרמות) ונועד לחזק את המובילות האישית באמצעות חווית התנסות וגדילה דרך הגוון החברתי והשונות הבינאישית.

"אימוץ חדשנות בתחום ניהול אנשים"יסוד זה הוא למידתי ונועד לחשוף את המשתתפים לכלים, טכניקות והמודלים העדכניים ביותר בתחום של ניהול אנשים. יסוד זה מהווה את החלק השני של התוכנית, בהיקף של 60 שעות. הלמידה מתבצעת בשני מסלולים נפרדים (בכירים ודרג ביניים) ונועדה לחזק את המובילות המקצועית בתחום של ניהול משאבי אנוש.

"פיתוח חשיבה עסקית מנצחת"יסוד זה הוא יישומי ונועד לחשוף את המשתתפים לכלי היישם, טכניקות הביצוע  והמודלים העסקיים העדכניים ביותר בתחום הניהול העסקי. יסוד זה מהווה את החלק השלישי של התוכנית, בהיקף של 60 שעות. הלמידה היישומית מתבצעת בשני מסלולים נפרדים (בכירים ודרג ביניים) ונועדה לחזק את חיזוק מעמדו של איש משאבי אנוש כשותף עסקי.

  

 עקרונות הליבה של התוכנית

  מסלולי אקזקוטיב  ייעודיים למנהלים בכירים         

  תמיכה אקדמית ומקצועית מחברות ואוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם

   פיתוח מיומנויות, הקניית כלים והרחבת תכני ידע עבור מנהל המודרני

 בקרה קבועה, התחדשות ושמירת מצוינות באמצעות מועצה אקדמית  

 תוכנית שנתית (188 שעות) עם לווי מקצועי מלא

 גמישות המאפשרת השתתפות רק בחלק מרבדי התוכנית

נוחות באמצעות תוכנית למידה חד שבועית בשעות הערב

תעודת מומחה במובילות אישית וארגונית  בסוף התוכנית

לווי ותמיכה אישית ומקצועית לאחר סיום תוכנית ההתמחות 

Website Builder