פיתוח חשיבה עסקית מנצחת 

החלק השלישי של התוכנית בהיקף של 60 שעות, נעשה (בדומה לחלק השני) בשתי מסגרות נפרדות (אחת למנהלי משאבי אנוש בכירים ואחת למנהלי הביניים בתחום). חלק זה נועד לשדרג ולחזק את זווית הראיה העסקית של אנשי משאבי אנוש ולחשוף אותם לכלים, טכניקות ומודלים אשר יעזרו על חיזוק מעמדם כשותף עסקי בארגון. 

תוכנית "פיתוח חשיבה עסקית מנצחת" בנויה מ 15 מפגשי למידה בני 4 שעות כל אחד

התמודדות ניהולית למול השינויים בסביבה העסקית/ארגונית/ חברתית

מגמות עדכניות בניהול עסקים  

הבנת היבטי הליבה העסקיים

עקרונות לבניית אסטרטגיה עסקית

כלים לבניית אסטרטגיית משאבי אנוש

שימוש מושכל במטריקות משאבי אנוש

בניית ארכיטקטורה ארגונית

בניית מיתוג תרבותי לחברה

פיתוח זהות ארגונית דרך העובדים

ניהול לקוחות (פנים וחוץ)

שילוב משאבי אנוש בצרכי השיווק

חשיפה לטכנולוגיית מידע עסקיות

עקרונות לקריאת מאזנים חשבוניים

הכנת תוכנית עסקית

ניהול מיזוגים ורכישות 

            

Website Builder